Кристина Йорданова

Дата на раждане:
13 септември 1999

Образование: Завършено средно образование и придобита квалификация в сфеврата на компютърните технологии в Професионална гимназия по електротехника и автоматика, гр.София. Към настоящия момент трета година студент със специалност Уплавление на човешки ресурси към Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, гр.Пловдив


 


Професия: Специалист в областта на култура,спорт и младежки дейности


Позиция: Главен специалист „Култура и спорт“ в отдел Социални и хуманитарни дейности към Общинска администрация Костинброд


Член на ПП ГЕРБ от 2018г.