Йосиф Танев

Дата на раждане:
08 септември 1998

Образование : Завършено средно образование и придобита професионална квалификация в сферата на строителството, в Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“, гр. Пловдив. Професионална квалификация в сферата на сигурността. Участник в 3 международни проекта по Erasmus+. Към настоящия момент студент по право V-ти курс, в Юридически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.


 


Трудов стаж : Работнл в сфертата на сигурността. Работил в сферата на аутсорсинга с английски език. Към настоящия момент служител в Община Пловдив – район „Централен“.