Христо Котов

Дата на раждане:
06 октомври 1992

Образование:

Завършил е специалност „Политология“ в  Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, има магистратура по „Финансов мениджмънт“ в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.

Професия: Икономист, политолог

Работи като заместник-директор в професионална гимназия, от 2015 год. е Общински съветник в Община Сливен

Член на УС на Федерация на Културно – Просветните Дружества на Каракачаните в България (ФКПДКБ)

Член на ПП ГЕРБ от 2012 година.