Галя Василева

Дата на раждане:
18 май 1988

Член на Контролна комисия на ПП ГЕРБ


Заместник председател на МГЕРБ


 


Професионален опит:


7 години в сферата на пътното строителство;


3 години в сферата на земеделието;


Учредител на ПП ГЕРБ от 2006 г.;


Член на НИС на МГЕРБ от 2008 г.\ Организационен секретар на НИС на МГЕРБ от 2014 г., зам.-председател на МГЕРБ от 29.08.2021 г;


Общински съветник, Общински съвет град Бургас в периода 2011- 2017 г.;


Народен представител в 44-то и 46-то Народно Събрание на Р. България ; 


 


Образование:


Магистър по Международен бизнес и мениджмънт в Стопанска академия „Д.А. Ценов” , Свищов, България;


Бакалавър по Бизнес администрация в Бургаски Свободен Университет, Бургас, България.