Евгени Чавдаров

Дата на раждане:
19 октомври 1999

Образование: Завършено средно образование с природо-математически профил в СОУ “Йордан Йовков”, гр. Тутракан. Към настоящия момент четвърта година студент със специалност Право към Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе.


Член на ПП ГЕРБ от 2021г.