Доц. д-р Валентин Иванов Радев
Председател на Комисията по етика на ПП ГЕРБ

Дата на раждане:
06 февруари 1958

Професия : инженер


Народен представител в 42, 43, 44 Народно събрание


Професионален опит:


Заместник – министър на отбраната в правителството на Бойко Борисов – 2009 – 2013 г.


Министър на вътрешните работи – 2017 – 2018 г.


Владее – английски и руски език