Диана Тодорова

Дата на раждане:
01 юли 1973

Има магистърска степен по математика и информатика в СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София


В момента е дипломант в магистърска програма „Планиране и управление на териториални системи” на СУ ”Св. Климент Охридски”, гр. София


Професия: учител


Позиция: Математическа гимназия ”Гео Милев”, гр. Плевен


Старши учител


В мандата 2011-2015г е общински съветник в Общински съвет -Плевен


Член на постоянните комисии „ Образование, младежки дейности и спорт” и           „Култура, вероизповедания и международна дейност


От 2007 г. член на ПП ГЕРБ


Финансов секрет на Жени ГЕРБ


През 2010 г. става носител на наградата на Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий” за принос в откриване и развитие на млади математически таланти.


Удостоена с почетното отличие „Неофит Рилски” на МОН за високи постижения в педагогиката и развитие на образователната сфера.