Божидар Петков

Дата на раждане:
31 юли 1991

Образование: Магистърска и Бакалавърска степен по Икономика и управление от Икономически университет – Варна


Общински съветник в Общински съвет Димитровград, член на НСОРБ – комисия по Европейски програми и проекти и комисия Икономика, регионално развитие и благоустройство


Професия: Икономист/Предприемач


Член на ПП ГЕРБ от 2015 г.