Ангелина Георгиева

Дата на раждане:
07 юни 1992

Бакалаварска степен „Стопанско управление“ от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - гр. Пловдив


Професионална квалификация „Предприемачестово и мениджмънт“ от


Частен професионален колеж по мениджмънт, гр. Сливен


Позиция: Главен експерт в Община Стара Загора в Звено „Организационно - техническо и административно обслужване на Общински съвет“.


Член на ПП ГЕРБ от 2017 година.