Александър Александров

Дата на раждане:
09 август 1991

Александър Стойнев Александров е родом от Перник. Завършил е Маркетинг в УНСС, както и Военна академия "Георги С. Раковски", специалност "Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната". Владее английски и немски език.


В продължение на 7 години е заемал различни длъжности в Община Перник и Областна администрация- Перник, а от 2019г. е общински съветник. Занимава се със земеделие.


 


През 2018 година е избран за областен координатор на МГЕРБ-Перник, става член и на Общинското ръководство на местната структура.