Годишни финансови отчети

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ ПРЕЗ 2008 г.
 
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
 
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - 2009г.
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - 2010г.
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - 2011г.
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - 2012г.
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - 2013г.
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - 2014г.
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - 2015г.
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - 2016г.
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - 2017г.
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - 2018г.
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - 2019г.
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - 2020г.
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - 2021г.
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - 2022г.
 
Декларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии
Декларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии - 2010г.
Декларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии - 2012г.
Декларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии - 2013г.
Декларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии - 2014г.
Декларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии - 2015г.
Декларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии - 2016г.
Декларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии - 2017г.
Декларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии - 2018г.
Декларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии - 2019г.
Декларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии - 2020г.
Декларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии - 2021г.
Декларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии - 2022г.
 
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ ПРЕЗ 2012 г.
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ ПРЕЗ 2013 г.
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ ПРЕЗ 2014 г.
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ ПРЕЗ 2015 г.
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ ПРЕЗ 2016 г.
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ ПРЕЗ 2017 г.
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ ПРЕЗ 2018 г.
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ ПРЕЗ 2019 г.
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ ПРЕЗ 2020 г.
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ ПРЕЗ 2021 г.
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ ПРЕЗ 2022 г.