23.09.2022

Тома Биков: Порочната практика читалища „фантоми“ да получават субсидия от държавата трябва да бъде прекратена незабавно

Порочната практика читалища „фантоми“ да получават субсидия от държавата трябва да бъде прекратена незабавно. Това заяви Тома Биков – водач на листата за 24 МИР София от ГЕРБ-СДС.

Той се срещна с представители на Съюза на народните читалища (СНЧ), които алармираха за редица проблеми, свързани с дейността им. Те изразиха надежда, че ГЕРБ-СДС ще бъде силата в новия парламент, която ще застане зад каузата им.

„След 165 години активно читалищно дело, сега сме на кръстопът дали ще продължим напред или ще преустановим дейността си. Уважаеми госпожи и господа политици, обръщаме се към вас с призив да не допуснете закриването на народни читалища и да съдействате за разумното финансиране на нашата работа“. Това гласи  Меморандумът, който председателят на СНЧ д-р Николай Дойнов връчи на Тома Биков.

Николай Дойнов запозна Тома Биков с обстоятелствата, които са докарали читалищата до незавидно положение. Той очерта перспективите за бъдещото развитие на тази толкова българска институция и заяви своята готовност да съдейства на експертно ниво за промени в ЗНЧ (Закона за народните читалища).

Според водача на листата на 24 МИР София трябва да се помисли и за инвестиции и да се потърсят възможности за финансиране от самата дейност на читалищата.

Проф. дн Борислав Борисов – консултант по финансовите политики на народните читалища разказа за опита си в подготовката на близо 300 читалищни секретари, счетоводители и председатели в преминалите обучения по „Читалищен мениджмънт“ в Стопанска академия „Д.А.Ценов“ – Свищов. Той изтъкна предимствата в Системата за финансово управление и контрол /СФУК/ и идеята за финансови платформи на областен принцип, като целта е пълна прозрачност на публичните ресурси, с които народните читалища оперират.

Д-р Николай Дойнов пое ангажимент СНЧ да направи спешна проверка за читалища в апартаменти, квартири и други несвойствени за тази дейност места. Той също така увери, че ще направи всичко възможно да установи случаите, при които ресурс, предназначен за читалищата, всъщност покрива други дейности на общините.

Тома Биков от своя страна подчерта, че в управленската програма на ГЕРБ-СДС е заложен разумен текст, който е насочен към дълбока реформа на читалищното дело и прекратяване на порочната практика на финансиране на фиктивна читалищна дейност.

Той увери представителите на СНЧ, че в следващия парламент ГЕРБ-СДС ще работи активно за промени в Закона за народните читалища,  така че да се създадат ясни критерии за работата на тези институции и да има строг контрол на отпусканите от държавата средства.

< Назад