28.03.2023

Проф. Костадин Ангелов: Ще отворим здравни кабинети в училищата и градините

ГЕРБ има ясни и реалистични цели, насочени към най-важното – децата и младите хора. Мерките в програмата на ГЕРБ, насочени към тях, представя водачът на листата на ГЕРБ-СДС във В. Търново проф. Костадин Ангелов.

„Децата да са здрави е приоритет изобщо в здравеопазването. Навременно откриване на заболяванията при новородени и при деца е много важно за лечението им, но и цялостно - за ранното детско развитие“, споделя проф. Ангелов. Какво предвижда ГЕРБ в тази посока – създаване на Национален център широкообхватен пренатален и неонатален скрининг и скрининг на социално значими заболявания на новородени, бебета и деца. Паралелно с това в детските градини и училищата ще има специализирани профилактични здравни и дентални програми. Акцент в тях ще са диабетът, превенция на детското затлъстяване, гръбначните и лицево-челюстните изкривявания, дори невниманието към кариеси. С допълнителни 60 часа годишно здравословният начин на живот ще стане неизменна част от темите в класната стая. Ще бъде създадена и национална програма за противодействие на търсенето и предлагането на наркотици сред учениците за превенция към зависимостите.

„Държавата трябва да докаже своята отговорност и грижа за децата и когато те се нуждаят от лечение. ГЕРБ предвижда строителство на четири многопрофилни детски болници – Национална в София, както и регионални във Варна, Пловдив и Бургас. Създаден ще бъде и високотехнологичен център за лечение с протонна терапия, с фокус върху децата пациенти“, обяснява проф. Костадин Ангелов. И добавя, че безплатни ще бъдат лекарствата, изписани от общопрактикуващ лекар за деца до 14 години – 100% от стойността им ще се поема от Здравната каса.

Да си намери добра работа, с възможности за нови умения, израстване и удовлетворяващо заплащане, е много важно както за всеки млад човек, така и за икономиката в страната. ГЕРБ има система от мерки и в тази насока.
„С нов модел на училищни учебно-тренировъчни фирми учениците ще могат да развиват своите умения и да имат стимул да стартират собствен бизнес“, обяснява проф. Ангелов.

Читалищата да станат съвременни образователни центрове, където децата и възрастните да се обучават на дигитални умения, онлайн банкиране, електронни административни услуги, на оказване на първа помощ, пътна безопасност, здравословно хранене, превенция на алкохол, наркотици, насилие и др., също е мярка на ГЕРБ.

„Програма по ковид-модела 60/40 за завършващите училище или университет ще помогне на 60 000 младежи да започнат работа. Държавата ще поеме 60% от заплатата и осигурителния им доход за една година. Ще продължим политиките за данъчни облекчения на семействата, с които да бъде стимулирано раждането на повече деца“, казва още проф. Костадин Ангелов.

180 000 млади хора нито учат, нито работят. С разработена от ГЕРБ система за валидиране на придобитите извън училище професионални умения ще бъде ускорена както тяхната реализация, така и на останалите безработни. Разработена ще бъде и национална програма за осигуряване на временна заетост в земеделието, към която ще има ученически и студентски стажове.

Линк към видео: https://fb.watch/jyr25vdJvq/

 

 

< Назад