15.04.2019

Министерството на туризма с нови мерки срещу нелоялните туроператори, стана ясно в отговор на парламентарен въпрос от Даниела Савеклиева

Областният координатор на ГЕРБ-Благоевград и народен представител в 44-ото Народно събрание Даниела Савеклиева отправи питане към министъра на туризма Николина Ангелкова относно осъществяването на санкционен контрол от страна на Министерството над дейността на туроператорите.

„Дейността на туроператорите следва да подлежи на строг контрол от страна на отговорните органи, с цел да се защитават и гарантират сигурността и правата на потребителите на туристически услуги“, смята Даниела Савеклиева. В тази връзка тя помоли министъра на туризма да информира народните представители относно конкретните действия и санкции, които Министерството прилага спрямо недобросъвестни туроператори във връзка с предотвратяване извършване на нелоялни практики. Даниела Савеклиева подчерта, че това е въпрос, който е в интерес на почтените и добросъвестни туроператори, които често страдат от единични, но показателни случаи за нарушения от страна на некоректни техни колеги, които са в състояние да предизвикат лош имиджов ефект върху целия бранш.

В свой отговор Министър Ангелкова посочи, че Министерството на туризма работи систематично и последователно за гарантиране на услугите и изпълнява постоянен контрол. Успоредно с това са предприети и мерки за модернизация на законите, които да отговарят на динамиката. Въведени са и по-сериозни гаранции за потребителите. От началото на мандата са проведени процедури по заличаване на 250 туроператора поради липса на застраховка, нарушения на закона или задължения. Министър Ангелкова добави още, че разчитат на сигнали за нелоялна практика и каза, че при наличие на такава Министерството ще бъде безкомпромисно. Също така действа и Регистър на Министерството на туризма, който показва валидността на застраховките на туроператорите, което е важна информация за потребителите, защото по този начин може да се предотврати нелоялна практика. Информацията се обновява на всеки 3 часа, а туроператори без регистрация нямат право да осъществяват дейност.

< Назад