09.05.2022

Милко Младенов, кмет на район „Люлин“: Проектът „Западна порта“ е иновативен и практичен

Строително-монтажните дейности по изграждането на 197 ДГ „Китна градина“ са към своя край, кога ще бъде въведена в експлоатация и колко деца ще приеме градината?

Милко Младенов: Дейностите приключиха и децата вече се радват на новата детска градина. Тя е проектирана за 6 групи, вместо досегашните 4, или за общо 143 деца. По време на реализацията на проекта по сградата са приложени всички мерки за енергийна ефективност, на покрива има изградени слънчеви колектори за топла вода. Изградени са една обща спортна площадка и шест нови детски площадки – по една за всяка група. Най-иновативното при този проект е монтираното специално съоръжение за пречистване на отпадните води, които след това ще се използват за поливане на растителността в детското заведение.

 

Ремонтират ли се други детски градини?

Милко Младенов: Да! В момента работим по два проекта за реконструкция на сградите и връщане предназначението на бившите 23 ОДЗ (в ж.к. „Люлин“ 3) и 41 ОДЗ (в ж.к. „Люлин“ 6). С изпълнението на тези проекти ще подсигурим близо 350 нови места за децата от района.


Продължава ли борбата с незаконните постройки?


Милко Младенов: Да, разбира се! Ежедневно работим по тези проблеми, но административна процедура е доста дълга. Към момента сме премахнали близо 200 незаконни обекта, като имаме още 120 влезли в сила заповеди на Главния архитект на СО за премахване на незаконни гаражи и постройки.


Завършил ли е изцяло проекта Западна порта и какво бе направено в него?

Милко Младенов: Да, с гордост мога да кажа, че проект „Западна порта“ е завършен и новото парково пространство вече е факт. Започнахме работа по този проект още през 2013 г., когато поехме инициативата да изградим пряк и съвременен достъп на ж.к. „Люлин“ към Западния парк. Тогава разработихме и защитихме подробен устройствен план (ПУП), обхващащ огромен ареал от над 10 дка, който отредихме за паркова зона и озеленяване.
Проектът, който реализирахме е иновативен и практичен. Изградени са пешеходни алеи, велотрасета, детски площадки, кучешка площадка, площадка за стрийт фитнес. Едновременно с това изпълнихме проекта за изграждане на пешеходен мост с велоалея, който свързва предпарковото пространство със Западен парк..
На практика това място представлява зона, която е в абсолютен синхрон със Западния парк откъм предназначение за ползване, но е във физическите граници на територията на „Люлин“.

 

Днес е празникът на район „Люлин“ какво е предвидено в програмата?

Милко Младенов: Ще започнем с празнично шествие парад по бул. „Захари Стоянов“. В него по традиция участва Гвардейският представителен духов оркестър към Националната гвардейска част и деца от всички училища и детски градини от района. Разбира се, ще продължим с празничен концерт на открито в жк. „Люлин – център“, който ще е с участието на Георги Пеев, Трио цигулки и виолончело, Драго Дръмс Скул, творци от Културен център „Люлин" и много други. Щастлив съм, че след двугодишно прекъсване, поради COVID-19, тази година отново ще можем заедно да отбележим празника на района.

< Назад