25.03.2021

ГЕРБ в Поморие: През 2020 г. лозаро-винарският сектор бе подпомогнат с над 60 млн.лв.

Продължаваща подкрепа за лозарите от областта, европейско финансиране за отглеждане на винени лозя, промени в разпределението на субсидиите. Това обсъдиха евродепутатът от групата на ГЕРБ/ЕНП Асим Адемов и кандидатът за народен представител Ася Пеева на среща в Поморие. Те коментираха предизвикателствата пред лозарството в региона, както и акценти от програмата за управление, свързани със земеделието.

„8 млрд. евро са предвидени за Общата селскостопанска политика /ОСП/ в ЕС в рамките на двегодишния преходен период 2021-2022 г. От тези средства над 880 млн. евро са за България, като 200 млн. евро са по плана на възстановяване от COVID-19. Програмата на ГЕРБ за следващите 4 години е насочена към подсилване на потенциала на селското стопанство, екологична устойчивост и опазване на климата. Ще работим за развитие на екологосъобразно селско стопанство чрез стимулиране на земеделските стопани, насърчаване на биологичното производство. Кауза ще бъде и увеличено предлагане на български храни и продукти в магазините“, сподели Асим Адемов.

Ася Пеева, която през 2020 г. проведе няколко срещи с лозари и винари, коментира акценти от програмата в сектор „Земеделие“. „Той остава приоритетен. През изминалата година лозаро-винарският сектор беше подпомогнат с над 60 млн. лева. Имаме уверението на земеделския министър Десислава Танева, че увеличаването на максималния размер на помощта на мерките от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор ще се запази и през 2021 г.“, каза тя.

Присъстващите коментираха още промени в Закона за виното и спиртните напитки и ограничения, свързани с малкия и средния производител, определяне на акциз върху продадените, а не върху произведените количества. Те поискаха и подкрепа за новоучреденото сдружение на лозарите, както и връзка с европейски съсловни организации. Обсъдено бе и предложение за разграничаване на мерките за лозари от тези за винарите.

Асим Адемов и Ася Пеева провериха напредъка по заключителния втори етап от изграждането на рибарското пристанище. Пректът се реализира със средства по „Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.”. Те разгледаха и строителните дейности по проект „Традиции – вчера, днес и утрe“ за изграждане на културен център в сградата на бившия Пионерски дом. Той се осъществява по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

< Назад