20.09.2023

Емил Радев: Очаквам силна подкрепа от ЕП за регламента относно цифровизацията на съдебното сътрудничество

Вотът на съвместното заседание на комисиите по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и по правни въпроси дава увереност, че регламентът за цифровизация на съдебното сътрудничество и достъпа до правосъдие по трансгранични дела ще получи силна подкрепа от Европейския парламент. Това коментира евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев, след като днес двете ресорни комисии одобриха законодателната инициатива почти с единодушие – 69 гласа „за“ и само 2 „въздържал се“. Предстои ЕП да я гласува окончателно на пленарна сесия през ноември. 

Според Емил Радев, който е докладчик по досието заедно с колегата си Марина Калюранд, подкрепата на евродепутатите е ясен знак, че адаптирането на правосъдната система към новите дигитални реалности не търпи отлагане. След като през юни Комисията, Парламентът и Съветът на ЕС постигнаха политическо споразумение, с предложенията за регламент и директива относно цифровизацията на съдебното сътрудничество дигиталната обмяна на документи между съдилищата на различните държави членки ще се използва с приоритет. Това става възможно чрез децентрализирана информационна система, част от която ще бъде и предвижданата точка за електронен достъп на европейския портал за електронно правосъдие.

„С новото законодателство ще разширим приложното поле на видеоконферентната връзка при граждански, търговски и наказателни дела, осигурявайки достъп до нея на всички страни в съдебния процес и техните представители, включително и на хората с увреждания. Правото на ефективна защита на заподозрените лица остава гарантирано в съответствие с националното законодателство и Хартата на основните права на ЕС“, отчете Емил Радев. По думите му целта на предвижданите мерки не е да променят съществуващите процедури по същество, а да разширят възможността за използване на електронни средства за комуникация при трансгранични дела между физически и юридически лица, съдилища и компетентни органи. „Това ще направи съдебните производства по-бързи, по-евтини и по-достъпни, така че ангажиментът за развитие на цифровите инструменти ни задължава новите правила да влязат в сила възможно най-скоро“, заключи Емил Радев.

< Назад