14.06.2023

Емил Радев: България ще има достъп до Единния портал за издаване на Шенгенски визи

България ще има достъп до Единния портал за издаване на Шенгенски визи, въпреки че все още очаква решението за своето присъединяване към Шенгенското пространство. Това става възможно благодарение на постигнатото споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно дигитализацията на визовите процедури в ЕС.

В преговорите, които приключиха вчера, участва и българският евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев, който е докладчик от страна на Европейската народна партия в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на ЕП.

Законодателното предложение цели да модернизира, опрости и хармонизира процеса на издаване на визи чрез цифровизиране на процедурата и създаване на европейска онлайн платформа за кандидатстване за виза. По силата на новите правила визовите стикери ще бъдат заменени от визи в цифров формат под формата на 2D баркод, подписани криптографски. Според Емил Радев така ще се намали риска от измами, от фалшификации или кражби на визови стикери и ще се улесни процеса на проверка на границата.

„За хората, които пътуват, ефектът ще бъде осезателен. Макар обработката на визи да е вече частично дигитализирана, тъй като заявленията и решенията се записват във визовата информационна система (VIS), два важни елемента все още оставаха на хартия – процесът на кандидатстване за виза и издаването на виза чрез визов стикер“, уточни Радев. По думите му досега това е създавало затруднения както за органите на държавите членки, които издават визи, така и за самите кандидати, които в повечето случаи е трябвало да пътуват до съседни държави, за да се сдобият с виза. „С договорените промени ще бъде сложен край на тези излишни разходи на време и пари. Вече ще има единна платформа на ЕС, така че вместо да обикалят по консулства, гражданите ще могат да кандидатстват за виза онлайн, независимо от държавата членка на местоназначение“, коментира още българският евродепутат.

Единният уебсайт ще препраща заявленията за шенгенски визи към съответните национални визови системи. Платформата автоматично ще определя коя държава членка е компетентна да разгледа дадено заявление, когато кандидатът възнамерява да посети няколко страни в ЕС. Личното явяване в консулството по принцип ще е необходимо само за кандидатите за първи път, лицата, чиито биометрични данни вече не са валидни, и тези с нов документ за пътуване.

Платформата ще предоставя цялата необходима информация относно изискванията и процедурите, включително и чрез нов комуникационен инструмент – чатбот. Като част от VIS Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) ще отговаря за техническото развитие и оперативното управление на платформата и нейните компоненти.

Предстои споразумението да бъде гласувано от Европейския парламент и да бъде одобрено от държавите членки. Емил Радев изрази надежда, че за България то ще бъде добър знак за постигането на голямата ни цел – час по-скоро да бъдем не само частично обвързани от шенгенските правила, а да се ползваме с пълните предимства, които дава присъединяването към Шенген.

< Назад