18.02.2020

Димитър Бръчков: ГЕРБ в Петрич изготви програма за подпомагане на семейства и двойки при раждане, осиновяване и отглеждане на деца на територията на общината

Общинската организация на ГЕРБ в Петрич изготви програма за подпомагане на семейства и двойки при раждане, осиновяване и отглеждане на деца на територията на общината след направен обстоен анализ на демографската картина.и възможностите чрез собствени средства Общината да подпомогне родителството.

В Програмата ясно са регламентирани и условията за общинска помощ на двойки с репродуктивни проблеми, които всяка година ще могат да кандидатстват. От ГЕРБ днес поясниха, че за първи път се предлага многокомпонентна програма за подпомагане на родители при раждане, осиновяване и отглеждане на дете, както и за помощ на двойки с репродуктивни проблеми.

Програмата обхваща периода от 0 до 7 години в развитието на детето. „Документа, която изготвихме включва общинско подпомагане още от второ дете. Искаме да подкрепим осъзнатото, отговорно и пълнолетно родителство. Нашият анализ показва, че през последните четири години има спад с 10% при раждането на второ дете. Затова подпомагането за родителите започва от него“, поясни кметът на Петрич и общински ръководител на ГЕРБ Димитър Бръчков.

От ГЕРБ уточниха, че проектът предвижда – еднократна помощ при раждане или осиновяване; еднократна помощ при постъпване в детска градина и еднократно финансово подпомагане при постъпване в първи клас. По отношение на първокласниците ще се обхванат и родителите, които не отговарят на изискванията за еднократна помощ от МТСП. Фиксирани като предложение са и сумите за общинското подпомагане-  700 лв. за второ дете, 900 лв. за трето и по 700 лв. за всяко следващо при раждане; за родените в петричката болница Общината увеличава помощта – 1000 лв. за второ, 1200 лв. за трето дете и по 1000 лв. за всяко следващо дете. По 250 лв. еднократно ще получават родителите при записване на детето в ясла или градина; еднократно ще бъдат подпомагани и при постъпване в първи клас, като помощта ще бъде уеднаквявана с тази, която социалното министерство отпуска. За родителите, които ще решат да имат трето дете Община Петрич ще предоставя и безплатен талон за паркиране в „Синя зона“ през първата година на третото дете, пише още в проекта за Програма.

За да получават помощта, родителите трябва да отговарят на няколко условия, например бъдат с постоянен и настоящ адрес в общината повече от 1 година към момента на кандидатстването за подпомагане; да са пълнолетни; здравноосигурени; да нямат задължения към НАП и към общинския бюджет.

„Няма как някои да формират дохода си на база раждане на деца, без да допринасят за бюджета на Общината и държавата“, обобщи кметът Димитър Бръчков.

По отношение на гарантираното по Програмата подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми основното е, че родителите ще имат право на 2500 лв. за един опит годишно, а това подпомагане няма да ограничава кандидатстването пред фондове за асистирана репродукция. Значително се съкращават сроковете като цяло за отпускането на подпомагане за родители при отглеждане и осиновяване на дете, както и за тези с репродуктивни проблеми. Това предимство отличи депутатът Георги Динев, който обобщи, че местната програма на ГЕРБ е в синхрон с националната политика. Програмата остава отворена за предложения и допълнения. Ще влезе в сила за новородените или осиновени от 01.01.2020 г, за всяко тримесечие при постъпване в градина и от 15 септември за учениците в първи клас, ако бъде приета от съветниците.

 

< Назад