17.03.2021

Десислава Атанасова и министъра на икономиката Лъчезар Борисов връчиха сертификат за инвестиции клас „А”

Водачът на листата на ГЕРБ - СДС за Разград Десислава Атанасова и Лъчезар Борисов - министър на икономиката и кандидат за народен представител връчиха сертификат за инвестиция клас „А“ на изпълнителния директор на „Биовет“ АД – Ангел Желязков и Теменуга Газдова - изпълнителен директор на "Биовет" АД - клон Разград.
Размерът на инвестицията по инвестиционния проект възлиза на 400 млн. лв. и в резултат от него ще бъдат разкрити 350 нови работни места в нов завод на компанията в Разград.
За последните 12 месеца, по време на кризата, са сертифицирани инвестиционни проекти на стойност 1.6 млрд. лева. Осем от проектите са извън столицата, шест от тях са в преработващата промишленост, а пет проекта са във високотехнологични производства и услуги.
В община Разград инвеститор - клас "А" е и "Амилум - България" ЕАД с размер на инвестицията 342 млн.лева

< Назад