12.04.2023

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПГ НА ГЕРБ – СДС

Уважаеми господин председател,

Уважаеми госпожи и господа народни представители,

 

Резултатите от изборите за 49-ото Народно събрание, задават редица възможности, както за изход от политическата криза, така и за затъване в нея. С вота си, българските граждани показаха еднозначно, че политическата криза не може да бъде разрешена само от една формация.

Общото в тези резултати, които очертават ясно разделителни линии в българското общество е, че показват единственият изход от настоящата ситуация. Той е възможен само, ако с взаимно уважение между партиите се постигнат приемливи компромиси, съгласие по стратегически важните въпроси за страната и ефективно възстановяване на политическия диалог. Всеки, който не се съобрази с тези резултати, ще загуби не просто избиратели, но и перспектива за дългосрочно позитивно участие в политическия и обществения живот на страната.

В ГЕРБ – СДС знаем от опит, че най-трудната битка в политиката е битката със самия себе си. Със собственото си его, със собствените си илюзии и със собствените си недостатъци. Тази битка е далеч по-важна от конюнктурните битки с актуалния политически опонент, защото е решаваща за дългосрочните перспективи пред всяка политическа сила. Ние знаем, че изходът от тази битка зависи от самите нас и от силите ни да преодолеем самите себе си. От възможността за осъществяване на качествена промяна, която рано или късно намира своя положителен резултат.

През последните две години, ние бяхме подложени на редица изпитания, но най-голямото от тях беше изкушението да се превърнем в секта. Да се затворим в себе си и да заживеем в собствен свят – далеч от действителността и нейните предизвикателства. Да се отдадем на мечти за реванш и жажда за отмъщение. Да забравим основните си политически задачи и ангажиментите си пред обществото и да ги подменим с изразяване на лични емоции. Да обявим всички останали за неверници или за еретици. Да заживеем с усещането, че сме жертва, която инстинктивно мечтае да бъде палач. Най-голямата ни победа през последните две години беше, че не позволихме да се превърнем нито в жертва, нито в палач. През цялото това време от тази опасност, ни спасяваше непрестанното самонапомняне, че най-непосредствената ни задача като политическа формация е да решаваме реалните проблеми на обществото, да се стремим да съхраняваме неговата цялост и да следваме дневния ред на мнозинството от българските граждани.

Именно институционализирането на този дневен ред и превръщането му в официална държавна политика е нашата най-голяма задача днес. Този дневен ред стои далеч от фикциите и фиксациите на злободневните политически борби. Той не може да се осъществи в абстрактните и общи формулировки на празнодумието. Неговото съдържание е конкретно и изисква действия. То се състои в непосредствената възможност за трайно и устойчиво решаване на политическата криза, което от своя страна да даде ефективен отклик на икономическите, финансовите, геополитическите и социалните предизвикателства пред българското общество. Тези предизвикателства са далеч по-значими и по-важни от емоциите на всеки един от нас. И ако българските граждани имат пълното право да бъдат емоционални, то ние, техните представители нямаме това право. Ние имаме единствено задължението да преработим тази гражданска емоция и да я превърнем в позитивен дневен ред на страната. Ако не можем да се справим с тази задача заедно и поотделно, то всички ние, би трябвало да сме наясно, че за пореден път ще сме пропилели обществената енергия и ще сме я употребили за лични цели.

От позицията на първа политическа сила, ние сме наясно, че българският народ показа, че нито една от партиите в 49-ото Народно събрание не може да реши политическата криза сама. Ние все още нямаме самочувствието, че сме спечелили изборите, защото много ясно виждаме, че нашата гледна точка е една от многото в този парламент. Имаме ясното разбиране, че нашата победа няма как да се състои в проценти, числа и депутатски места. Нашата победа би била валидна, единствено ако 49-ото Народно събрание успее да възстанови базовите обществени консенсуси, да излъчи стабилно, ефективно и компетентно управление и да създаде среда на взаимоотношения отвъд конфликтите и скандалите. В името на тази победа, ние сме готови не просто да разговаряме с всяка от партиите, които българските граждани са изпратили в парламента, но и да се съобразим с различните аргументи. Ние сме тук, не за да разширяваме обществените разломи и да отваряме нови рани в тъканта на нацията, а за да дадем конкретна политическа форма на разбирането, че можем не просто да живеем заедно, но и заедно да постигаме успехи за цялото българско общество.

Уважаеми колеги,

Както в предишния парламент, така и в този, решаването на политическата криза не може да се случи по удобен за нито една от партиите начин. Няма работеща управленска конфигурация, която да не породи напрежение сред нашите членове и симпатизанти. Въпрос на политическо лидерство е, правилните решения да се взимат навреме, независимо от вътрешнопартийните недоволства. Въпрос на смелост е да излезем от рамките на тактическите сметки и да насочим политическата си енергия към работа за цялото общество, а не само за собствената си формация. Убедени сме, че в дългосрочен план, подобен подход ще даде добри резултати и за укрепването на политическите тенденции, които представляваме.

През последните две години, българската политическа система претърпя огромна трансформация. Може би това е бил смисълът на политическата криза, в която продължава да функционира българската държава. Появиха се нови партии, нови тенденции и нови съотношения между тях.

Тази картина, може би не е такава, каквато сме си я представяли от своите различни гледни точки, но нейното присъствие е действителност, която не може да бъде отменена. Въпросът оттук нататък е, в състояние ли сме да приемем реалностите и да се опитаме да управляваме разумно процесите, които е породила? Имаме ли достатъчно политическа смелост и самочувствие да се изправим пред собствените си страхове и илюзии и да ги отменим в името на бъдещето? Способни ли сме да правим разлика между желано и действително и да потърсим вината за собствените си провали и несполуки първо в себе си, а след това в останалите? Убедени сме, че от честните отговори на тези въпроси, зависи успеха на настоящия парламент.

Уважаеми народни представители, Дните на Страстната седмица за християните и последните 10 дни на Рамазан за мюсюлманите са добра възможност за всеки от нас да прояви смирение, да потисне гордостта си и да потърси прошка не от близките си, а от онези, които наистина е обидил и наранил, защото делата на хората са валидни само според намеренията им.

Днес, на Велика сряда, когато Юда е предал Спасителя за 30 сребърника, не бива да забравяме, че в основата на всяко предателство стоят липсата на смирение и неподтиснатата гордост. Вярвам, че осъзнаваме отговорността си, знаем опасностите, пред които сме изправени и ще вземаме решения, с които няма да предадем мечтите, доверието и вярата на хората, които са ни избрали.

Желая успех на всеки един от Вас и Бог да пази България!

< Назад