ВИДЕО

Владимир Андреев Уручев

Дата на раждане:
01 октомври 1954

 

Образование: ядрен инженер от Московския Енергетически Институт, специалност „Атомни централи и инсталации“Владее английски и рускиПрофесионална дейност: След дипломирането си,  Владимир Уручев  специализира в сферата на ядрената безопасност и управление в Испания, Южна Корея, САЩ. Като ръководител на екип в Световната асоциация на ядрените оператори (WANO) и член на екипи в Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), той   участва  в множество партньорски проверки относно безопасността на ядрените централи в Русия, Франция, Иран, Армения и Китай. Преди да бъде избран за евродепутат  от ПП ГЕРБ в групата на ЕНП в ЕП през 2007 г., Владимир Уручев е  главен инженер в АЕЦ Козлодуй.  Работил е над 25 години  в областта на ядрената  енергетика.
В настоящия мандат 2014-2019:


 


Член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика


Заместник- член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони


Член на Делегацията за връзки ЕС-Русия


Заместник-член на Делегацията ЕС-Албания


Заместник – председател на Европейския енергиен форум


 


През мандат 2009-2014


 


Член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика


Заместник – член на Комисията по околна среда, безопасност на храните и    обществено здраве


Заместник председател на Делегацията за връзки с Китай


Заместник – член на Делегацията за връзки със страните от Южен Кавказ( Азърбайджан, Армения и Грузия)


 


През мандат 2007-20009


 


Член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика


Заместник-член на Комисията по Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи


Член на Делегацията за връзки ЕС-Русия


Заместник – член на Делегацията за връзки със страните от Южен Кавказ( Азърбайджан, Армения и Грузия)


Информационен офис на евродепутата Владимир Уручев в Смолян


 


4700 Смолян, бул. България 14


Tel: +359 (0) 884 800 259, +359 (0) 878 414 554


e-mail: [email protected]


 


Информационен офис на евродепутата Владимир Уручев във Враца


3000 Враца, бул. Демокрация 2


Tel: +359 (0) 884 800 031


e-mail: [email protected]


 


Информационен офис на евродепутата Владимир Уручев в Козлодуй


гр. Козлодуй 3320 , ул."Хаджи Димитър"1,


Сдружение "Бизнес център - Козлодуй", ет.2, офис 5


Tel: +359 (0) 884 800 285


e-mail: [email protected]