Тодор Стаматов Тодоров -
Член на Изпълнителна комисия на ПП ГЕРБ

Дата на раждане:
21 февруари 1975

Образование: Социални дейности; научна степен „доктор” -  защитава дисертационен труд на тема: „Никола Мушанов – политически деец и държавник”
Професионален опит:
2003 г. създава частна фирма за земеделие и търговия на селскостопанска продукция
2007 г. основава и оглавява общинската структура на ГЕРБ в Дулово
2009 г. - 2014 г. - областен организационен секретар ГЕРБ – Силистра
2011 г. - 2015 г. – общински съветник – ОбС – Дулово
2015 г. - областен координатор на ГЕРБ-Силистра – до момента


Народен представител в 45 НС.