Тодор Кръстев -
Член на Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ

Дата на раждане:
29 ноември 1972

Висшето си образование завършва през 1996 г. във ВИХВП-Пловдив със специалност “Машинно инженерство”. По-късно завършва магистратура по финанси във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Професионалната си кариера започва НЦОВС-РЗ,Пловдив, покъсно се занимава с частен бизнес. От 2004 г. до 2007 г. е изпълнителен директор на „Улично осветление” ЕАД. От ноември 2007 г. е кмет на район Сердика. От 2020 г. е областен координатор на ГЕРБ-София.