Стефан Апостолов Апостолов

Дата на раждане:
28 февруари 1988

Образование: магистър по финанси, Югозападен университет „Неофит Рилски”


Професия: Финансист


Професионален опит: Управител на частна фирма. Народен представител в 44-ото, 45-ото, 46-ото и 47-ото НС.