Славена Точева

Дата на раждане:
07 декември 1990

Образование: бакалавър по Управление на туризма и магистър по Финанси в Стопанска академия "Д.А. Ценов"- Свищов. Владее английски, руски, сръбски и испански. Народен представител в 45-ото, 46-ото, 47-ото НС. Работила е и като еколог в две компании.