Ралица Тодорова

Дата на раждане:
10 май 1974


Магистър по право във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий".
Юрист, член на адвокатска колегия Шумен, управител на адвокатско дружество.
Областен координатор на ПП ГЕРБ – Шумен и на ЖГЕРБ - Шумен, бивш общински ръководител на ПП ГЕРБ - Каспичан.
Председател на Общински съвет - Каспичан ноември 2019 - септември 2022. Заместник-кмет на община Каспичан – мандат 2003–2007 г., заместник-областен управител в периода 2010-2012 г.
Депутат в 41-то и 43-то Народно събрание.