Радомир Чолаков

Дата на раждане:
17 октомври 1964

Образование: висше, юрист
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
II Юридически факултет на Хамбургския университет, Германия
магистър по право на Юридическия факултет на Виенския университет
Професионален опит:
изпълнителен директор на „Каолин“ ЕАД, дъщерно дружество на германската „Кварцверке груп“ ГмбХ
главен юрисконсулт, главен секретар и изпълнителен директор на Българската национална телевизия,
главен юрисконсулт и административен директор на Вестникарска група България,
изпълнителен директор на Съюза на издателите в България.