Петя Цветанова Аврамова

Дата на раждане:
29 май 1963

Инж. Петя Аврамова е Министър на регионалното развитие и благоустройството от септември 2018 г. до май 2021 г. Народен представител от 42-то до 47-то Народно събрание от област Враца.
В 44-то и 47-то Народно събрание е заместник-председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Била е член на Комисията по енергетика и Комисията по транспорт и съобщения. Инж. Петя Аврамова завършва висшето си образование със степен „Магистър - инженер“ в Технически университет – София през 1995 г.
В мандат 2009 – 2011 г. е заместник-кмет по Устройство на територията, общинска собственост, строителство и екология в Община Враца. Председател на Общински съвет - Враца в периода 2011 г. до май 2013 г.