Павел Алексеев Христов

Дата на раждане:
12 септември 1983

Образование:


Бакалавър „Информатика”, ВСУ „Черноризец Храбър”


Магистър „Управление на международни бизнес проекти”, ВСУ „Черноризец Храбър”


Професия: Консултант по управление на IT-услуги


Професионален опит:


Народен представител в 42-то и 43-то НС


Общински съветник в ОбС – Варна (мандати: 2007 – 2011 г.; 2011- 2015 г.)


Консултант и мениджър в сферата на IT-услугите


 


Административен секретар на ПП ГЕРБ-Варна