Нели Калнева

Дата на раждане:
26 ноември 1959

Има магистърска степен по промишлено и гражданско строителство от ВИАС , гр. София и Технически университет град Габрово – педагогика.


Професия: Строителен инженер


Позиция: Настояща месторабота и длъжност


Търговска гимназия „ Княз Симеон Търновски”, гр. Стара Загора


Помощник директор по административно стопанската дейност


Един мандат – народен представител в 41во Народно събрание


Член на комисията по:


Образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта


Култура, гражданско общество и медии


Икономическа  политика , енергетика и туризъм


От 2007 г. член на ПП ГЕРБ


Член на Националния изпълнителен съвет на Жени ГЕРБ