Младен Шишков

Дата на раждане:
16 януари 1976

Професия: инженер-конструктор
Председател на Общинския съвет на община Раковски два мандата,
бизнесмен, народен представител в 44-то, 45-то, 46-то, 47-мо Народно събрание.