Младен Маринов

Дата на раждане:
21 ноември 1973

Владее: Английски език
Образование: През 2004г. завършва първия етап на обучение в международната академия по правоприлагане "lLEA" в Будапеща, а през 2006г. завършва втория етап на обучение в САЩ. Дипломира се по специалност „Право" в Югозападния университет „Неофит Рилски" в Благоевград през 2005 г. Получава магистърска степен от Академията на МВР Завършва Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност (ВИПОНД, днес Академия на МВР) на МВР през 1997 г. (2005) и Военна академия „Георги Раковски" (2014).
Професионален опит: На работа в МВР е от 1991 г. През 1997 г. е назначен на офицерска длъжност в отдел „Охранителна полиция" на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). От юни 2013 г. заема длъжността заместник-директор на СДВР, а година по-късно става неин директор. С указ на президента на Република България от 9 май 2017 г. е назначен за главен секретар на Министерството на вътрешните работи. На 20 септември 2018 г. е избран за министър на вътрешните работи и заема длъжността до лятото на 2020 г.