Милена Дамянова

Дата на раждане:
02 август 1976

Професия: филолог


Образование:


Софийски университет  “Св. Климент Охридски”


Факултет по класически и нови филологии


Магистър по специалност Унгарска филолгияЦентър за перманентно обучение и квалификация към Стопанска академия “Димитър А. Ценов”– гр.Свищов – професионална квалификация „Финансов мениджмънт”Позиции към момента:


Народен представител в 43-то Народно събрание – втори мандат


Председател на Комисията по образованието и науката и член на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданиПредседател на Административния съвет на Франкофонския институт по администрация и управление


Представител на България в Международното бюро по образование на ЮНЕСКО


Предходни позиции:


Народен представител в 42-то Народно събрание


Член на Комисията по образованието и науката и на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта


2010 – 2013 – Заместник-министър на образованието, младежта и науката


2009 – 2010 – Парламентарен секретар на Министерството на образованието, младежта и науката


От 2001 г. – хоноруван асистент по унгарски език към СУ „Св. Климент Охридски”


От 2007 г. член на ПП ГЕРБ и член на Експертната група по образование и наука на ПП ГЕРБ


Награди и други отличия:


През 2012 г. става носител на наградата „ЗЛАТНА ЯБЪЛКА” за принос към живота и благосъстоянието на българските деца в категория  „ПОЛИТИК НА НАЦИОНАЛНО НИВО”. Наградите се връчват от Национална мрежа за децата, обединяваща над 140 неправителствени организации в България


През 2012 г. - носител на Специалната награда „Малкият принц” за принос към децата с аутизъм в България


От 2005 г. – международен изпитващ по унгарски език


Член на Националния изпълнителен съвет на Жени ГЕРБ