Костадин Томов Стойков

Дата на раждане:
02 април 1980

През 2002 година завършва бакалавърската си степен в Технически университет - София със специалност ,,Машинен инженер".
През 2009 година завършва магистърската си степен в МГУ ,,Св. Иван Рилски" със специалност ,,Инженер газоснабдяване".


2002 - 2004 година
Специалист експлоатация и сервиз на газоразпределителната мрежа в ,,Кожухгаз" АД към днешна дата ,,Овергаз Запад" АД.


2004 - 2005 година
Технически надзор в ,,Газтек БГ" АД


2005 - 2006 година
Инвеститорски контрол в ,,Кожухгаз" АД към днешна дата ,,Овергаз Запад"АД


2006 - 2010 година
Началник отдел ,,Развитие на ГРМ" в
Кожухгаз" АД към днешна дата ,,Овергаз Запад" АД


2010 - 2016 година
Ръководител направление гр. Сандански и Благоевград - ,,Рила Газ" ЕАД.


Януари 2016 - настоящ момент
Директор дирекция ,,СТИиБ" в общинска администрация Петрич