Костадин Томов Стойков

Дата на раждане:
02 април 1980

Образование: магистър със специалност ,,Инженер газоснабдяване" в МГУ ,,Св. Иван Рилски"


Професия: Народен представител в 46-ото НС. Бил е ръководител направление гр. Сандански и Благоевград в ,,Рила Газ" ЕАД. Директор дирекция ,,СТИиБ" в общинска администрация Петрич.