Иван Тотев -
Член на Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ

Дата на раждане:
28 октомври 1975

Образование: висше, инженер
Техническия университет – София. Инженер-магистър „Компютърни системи и технологии”
Професионален опит:
2011 г. до 2019 г. - кмет на Пловдив, избран от ПП ГЕРБ,
2009 г. – народен представител в 41 и 45 НС
2009 г. – 2011 г. - областен управител на област Пловдив.
2007 г. – 2009 г. - кмет на район „Източен”, Община Пловдив, избран от ПП ГЕРБ
2004 г. - 2007 г. - директор по техническите въпроси в хотелски комплекс
2001 г. - 2004 г. - проджект-мениджър в Компания за разработване и търговия със софтуер
1997 г. – 2001 г. - специалист „Дизайн, оформление и предпечат” в Издателска къща.