Ирена Методиева Димова

Дата на раждане:
13 ноември 1974

Професия: икономист- Езици: немски, руски
- Професионален опит:


Участие в предишно 44- то НС:
- член на Комисия по бюджет и финанси
- член на Комисия по земеделието и храните