Гюнай Хюсмен Хюсмен

Дата на раждане:
11 май 1966

1998 г. е завършил Аграрния университет в гр. Пловдив, със специалност инженер-агроном.


Стартира професионалната си кариера през 1993 г. като секретар на Общинската поземлена комисия в гр. Исперих.


От октомври 1994 г. до октомври 1995 г. е управител на „Караджа-ФАГ“ ООД, гр. Исперих. Кмет е на община Исперих от 1995 до 1999 г.


От 1999 г. до 2011 г. е последователно мениджър и управител на „Караджа-ФАГ“ ООД. Председател е на Общински съвет - Исперих от 2011г.  до 2014 г.


От 2014 г. до януари 2017 г. е народен представител в 43-то Народно събрание.


От април 2017 г. е Областен управител на област Разград.


От юли, 2021 г. до септември 2021 г. е народен представител в 46-то Народно събрание.


От ноември, 2021 г. до момента е народен представител в 47-то Народно събрание.