Георги Иванов Георгиев

Дата на раждане:
17 септември 1969

Образование: Магистър по стопанско управление


Професия: икономист


Професионален опит:


2015-2019 година


Председател на ОбС-Сандански


2019 – настоящ момент


Общински съветник в ОбС-Сандански