Георг Георгиев

Дата на раждане:
20 октомври 1991

Магистър политолог, завършил в СУ „СВ. Климент Охридски“. Член на ПП ГЕРБ от 2010 г. През 2014 г. е избран за председател на Младежки ГЕРБ от Общото събрание на организацията. След предсрочните парламентарни избори, проведени през есента на 2014 г., е избран за народен представител. През май 2017 г. е назначен за заместник-министър на външните работи в третото правителство на министър-председателя Бойко Борисов.
Упорит и целенасочен, старае се да демонстрира на младите хора в страната, че политическите процеси няма как да бъдат успешни без тяхното пряко участие - с експертиза, морал и труд.
Счита, че външната политика е доказано силен инструмент за издигане на международния имидж на България, както и за успешна реализация на нейните национални интереси в по-широк регионален, но и европейски мащаб. Семеен.