Димитър Николов

Дата на раждане:
27 ноември 1975

Висше образование – икономика и управление на човешките ресурси
По професия е журналист и издател. Има над 25 години професионален опит в сферата на журналистиката, издателската дейност, медиите и масовите комуникации.