Димитър Иванов Гечев

Дата на раждане:
16 февруари 1983

Образование: Магистър е по стопанско управление от аграрния университет в гр.Пловдив и по публична администрация и мениджмънт от "Черноризец Храбър" - Варненски Свободен университет.
Народен представител в 43-то, 44-то, 45-ото и 46-ото Народно събрание. В предишната си парламентарна дейност е бил заместник-председател на Комисията по земеделието, храните и горите.