Димитър Ангелов Иванов

Дата на раждане:
10 юли 1980

Професия: Икономист
Езици: Английски
Народен представител в 42- ро, 46-ото и 47-ото Народно събрание.