Десислава Танева

Дата на раждане:
09 юни 1972

През 1995 г. се дипломира в Университета за национално и световно стопанство. През 2001 г. завършва специалност „Право” в Бургаския свободен университет.

От 1997 г. е изпълнителен директор на „Мел инвест холдинг” АД и дъщерни дружества. Има квалификации за мениджмънт и управление.

През 2007 г. е председател на Общинския съвет на Сливен.

През 2009 г. е избрана за депутат от Сливен от ПП ГЕРБ.

От 2009-2013 г. е председател на Комисията по земеделие и гори и народен представител в 41-то Народно събрание, от 2013 -2014 г. е член на Комисията по земеделие и храни към Народното събрание.

В периода 7 ноември 2014 г. до 27 януари 2017 г. е министър на земеделието и храните.

От 10 май 2017 г. до 14 май 2019 г. е народен представител в 44-то Народно събрание и председател на Комисията по земеделие и храни.

От 15 май 2019 г. до 12 май 2021 г. е министър на земеделието, храните и горите.

Депутат в 45-то, 46-то, 47-то и 48-мо Народно събрание.

Заместник - председател на Комисията по Земеделието и храните от 46-то Народно Събрание

Заместник - председател на Комисията по Земеделието и храните от 47-то Народно Събрание

Владее английски език.