Деница Сачева -
Член на Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ

Дата на раждане:
02 ноември 1973

По образование Деница Сачева е магистър по здравен мениджмънт от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Бургас и магистър по връзки с обществеността от Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Притежава бакалавърска степен по социална педагогика от Югозападния университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград.


Деница Сачева започва кариерата си в Министерството на труда и социалната политика, където заема различни позиции – от специалист до ръководител сектор в Националния център за социално подпомагане. През 1999 г. заема длъжността началник на дирекция “Международно сътрудничество, европейска интеграция и проекти” в Националната здравноосигурителна каса.


В периода 1999-2001 г. е началник на кабинета на министъра на здравеопазването, като отговоря за връзките с международните институции, Международния валутен фонд, Световната банка и Европейската комисия.


От 2016 г. до април 2017 г. е била заместник-министър на труда и социалната политика.


В периода май 2017 – декември 2019 г. е заместник-министър на образованието и науката.


Владее свободно английски език, ползва немски и руски език. От декември 2019 г. до момента е министър на труда и социалната политика