Деница Пламенова Николова

Дата на раждане:
23 юли 1977

Образование:
Магистър по икономика, специалност Финанси
Специализация по мениджмънт на Конфедерацията на холандската индустрия и работодатели
Специализация в Rotary International – Ню Йорк
Специализации в областта на финансовия контрол, докладването на нередности и сертифицирането на средства от фондовете на ЕС
Професионален опит:
2006 г. - 2010 г. - дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите
2010 г. – 2013 г. - Главен директор на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие и Ръководител на Управляващия орган на ОПРР и член на Съвета на директорите на Фонд „ФЛАГ“
Ноември 2014 г. – януари 2017 г. – Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР.
Януари 2017 г. – май 2017 г. – член на Съвета на директорите на Фонд „ФЛАГ“
От май 2017 г. заема поста заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР.
От 1 август 2017 г. е член на Надзорния съвет на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД
Избрана за народен представител в 45-тото Народно събрание