Данаил Кирилов

Дата на раждане:
25 юни 1970

Образование: юрист


Професионален опит: Народен представител в 42-то и 43-то Народно събрание. Председател на Комисията по правни въпроси в 43-то Народно събрание . Областен управител на Област София (2009-2013г.)