Цвета Вълчева Караянчева
Член на Изпълнителна комисия на ПП ГЕРБ

Дата на раждане:
25 февруари 1968

Образование: машинен инженер


Професионален опит:


1995-1999 г. - инженер-технолог – завод „Върбица –Момчилград


1999-2004 г. - инженер-конструктор и главен конструктор – Завод за инструментална екипировка „Формопласт“ АД


2004-2009 г. - управител – „Формопласт“ АД


2007-2009 г. - общински съветник – ОбС – Кърджали


2007 г. - основател и областен координатор на ПП ГЕРБ Кърджали – до момента


2009 - 2017 г. – народен представител, заместник-председател на ПГ на ПП ГЕРБ


2017 г. - Председател на Народното събрание - до момента


Народен представител в 45 НС.