Цвета Вълчева Караянчева

Дата на раждане:
25 февруари 1968

Образование: ТУ София - машинен инженер
Професионален опит:
Председател на 44-то НС
Заместник-председател на 44-то НС
Народен представител - 2009-2021 г
Прокурист на „Формопласт“ АД – Кърджали