Анна Василева Александрова

Дата на раждане:
25 февруари 1972

Професия: Юрист Заместник-кмет в Столична община, Район “Надежда“ Главен юрисконсулт в Министерството на отбраната (2006-2008 г.)


Приемно време